Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.10-én ülést tartott a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma.

Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2008.évi pü-i beszámolót,a mérlegbeszámolót és a közhasznú jelentést. Jóváhagyta a 2009.évi tervezett költségvetést.

Elfogadta a 2009.évi pályázati felhívásokat.

Tudomásul vette a kuratórium támogatásával készülő,a bányászkodás utolsó 25 évét bemutató, a bányász müv.házakról,valamint az Ebszőnyi bányászkodásról készülő könyvek készültségi  állapotát.

Külön témaként szerepelt az  un.emlékkút pályázatra beérkezett pályaművekkel kapcsolatos álláspont kialakítása. A kuratórium nem támogatja a pályaművek egyikét sem, javasolja új pályázat kiírását, ill. az Árvai Ferenc által készített bányász emlékmű tervének közszemlére bocsájtását. Erről, írásban tájékoztatta Dorog Város Polgármesterét.  

2009.február 27-én az alapítvány 15 éves jubileuma volt.Ebből az alkalomból a napirendek megtárgyalását követően rövid megemlékezés keretében,tortával és szerény megvendégeléssel egybekötött szülinapi ünnepségre került sor, a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak résztvételével.

2009.09.22-én tartotta következő ülését az alapítvány kuratóriuma.

Áttekintette a 2009-évi beérkezett pályázatokat,melyeket egyhangúlag elfogadott. /a nyertes pályázatokat lásd.külön rovatban/

Módosította a Pályázati Szabályzatot, ennek alapján a  2010 évi Pályázati Felhívást.

Értékelte a 2009-évi 59.Bányásznap tapasztalatait.

Megvitatta az un.emlékkút pályázatra beérkezett pályaművekkel kapcsolatos kérdéseket,állást foglalt -az előző ülésen hozott döntésnek megfelelően- a park és a bányász emlékmű kérdéseiben.

Döntött a 2009-évi elismerés adományozásáról,melynek megfelelően Borbála napi ünnepség keretében a Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus részesül a kitüntetésben.

Ugyancsak a Borbála nap keretében kerül sor Számel János könyvének bemutatójára is.

2010.04.09-én ülésezett az alapítvány kuratóriuma.

Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2009.évi pü-i beszámolót,a mérlegbeszámolót és a közhasznú jelentést. Jóváhagyta a 2010.évi tervezett költségvetést.

Elfogadta a 2009.évi pályázati felhívásokat.

Egyebek között tájékoztatót hallgatott meg a 60.Bányásznapi előkészületekről. A 2010. évi Bányásznap alkalmából várható a Dorogi Szénbányák Vállalat tevékenységéről megjelenő könyv kiadása és egy, a hagyományőrzésről készülő DVD megjelentetése is szerepel az alapítvány tervei között.Ugyancsak erre az időpontra esik a Lencsehegyi Emlékmű áthelyezése a Kesztölci temetőbe.

  2010.08.19-én űlésezett az alapítvány kuratóriuma

A Kuratórium döntött vagyoni kérdésről, majd elfogadta, hogy az Alapítvány által alapított szobrot a 60. Bányásznapon a pilisvörösvári Zelenai István kapja meg a több évtizedes hagyományápolási munkájáért és a bányász emlékszoba kialakításában végzett munkájáért. 

Ezt követően a Kuratórium tudomásul vette a „Dorogi Szénmedence Kultúrájáért” és a „Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség” által 2010. szeptember 4-én megrendezendő „60. Bányásznap – 2010 Dorog” programját.

 

2010. október 21-én ülést tartott az alapítvány kuratóriuma, melyen megtárgyalásra és elbírálásra kerültek a benyújtott pályázatok. ( a támogatott pályázatok listája külön megtalálható a honlapon )  Egyebek között tájékoztató hangzott el a Bányásznapi rendezvényekről, az elkészült DVD-ről,a Lencsehegyi emlékmű avatásról, valamint a Borbála napi várható rendezvények soráról.                                                                                                              

   2011.03.10-én  ülésezett az alapítvány   kuratóriuma , szerződésmódosításról döntött  majd tájékoztatót hallgatott meg az Annavölgyi és a Csolnoki rendezvények lebonyolításáról.   

 

2011.05.26-án tartotta következő ülését a kuratórim. Megtárgyalta és elfogadta az alapítvány 2010 évi gazdálkodását, a Közhasznú jelentést, valamint  a  2011 évi költségvetés tervezetét.

Elfogadta a 2011 évi Pályázati Felhívást, valamint az Elismerés adományozására szóló Felhívást.

Egyebek között aktuális tájékoztatókra került sor .

 

2011.10.12-én ülést tartott az alapítvány kuratóriuma.                                                                                                        Ezen az  ülésen kerültek megtárgyalásra a 2011 évben benyújtott  pályázatok./a támogatott pályázatok listája a honlapon külön megtalálható/  Döntött a 2011évi Borbála nap alkalmából közösségnek adható elismerés odaitélésében.  A kuratórium egyebek között az alábbi témákat tárgyalta:

-az ügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatának eredménye

-a 2011 évi Bányásznap rendezvényeinek értékelése

-a 2010 évi pályázatok elszámolása  

-az alapítvány tulajdonát képező képek /a betörésben okozott sérülések/ restaurálása  

-Schalkhammer Antal halálának évfordulóján kezdeményezzük a róla elkészített könyv megjelentetését  

-Kroszner László temetésével kapcsolatosan felmerült kérdések   

 

Az alapitvány kuratóriuma 2012.05.22-én tartotta következő ülését.

Napirendjén szerepelt és megtárgyalásra került a 2011.évi költségvetés teljesítése,a mérlegbeszámoló és közhasznú jelentés,valamint a 2012. évi költségvetés tervezete.A kuratórium az írásos előterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.

A 2012-évi pályázati felhívással kapcsolatosan azt a döntést hozta, hogy ebben az évben célirányú /zártkörű/ pályázati kiírás lesz,mely a Sárisápi bányász temető rendbehozatalának támogatását, a Schalkhammer könyv megjelentetését,valamint a központi Bányásznapi rendezvény lebonyolítását jelenti. A döntést a kuratórium egyhangúlag hozta.

Elfogadta a 2012.évben adható elismerésekre történő felhívást.

Egyebek között tárgyalta a Gáspár Sándor alapítvány létrehozásának támogatását,a Dorogi Bányász emlékmű 2013-ban történő felállításának lehetőségét,előkészítését, valamint egyéb a fentiekhez fűződő kérdéseket. A kuratórium tagjai az elhagzottakat, jóváhagyólag tudomásul vették.

 

2012.10.25-én ülést tartott az alapítvány kuratóriuma.

A kuratórium aktuális kérdéseket tárgyalt,melynek keretében elfogadta az Árvai Ferenc  tervezésében készült emlékmű 2013-ban, Dorogon  történő felállítását, a bányásznapon történő avatását.

Megtárgyalta és kezdeményezi a Gáspár Sándor állandó kiállítás létrehozását -a dorogi civil szervezetek támogatását kérve- a Bányász Emlékházban.

Tájékoztatót hallgatott meg,fogadott el a 62. Bányásznap rendezvényeiről,elismerését kifejezve azok méltóságteljes lebonyolításáért. Külön köszönetét fejezte ki a kuratórium a Pilisi emlékmű állításáért,a Kesztölci emlékszoba avatásáért és a Sárisápi Bányász Sírok felújításáért melyek az alapítvány támogatásával készültek el.

A kuratórium tagjai végül megtekintették azt a DVD-t mely a szénmedence valamennyi Bányásznapi rendezvényéről készült, elismerésüket kifejezve a DVD készítőinek.

 

Megtartotta következő ülését az alapítvány  kuratóriuma 2013.05.16-án.

Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2012-évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, a közhasznú jelentést, valamint a 2013-évi költségvetési tervezetet.

Elfogadta a 2013- évi pályázati felhívást.

Ugyancsak elfogadta a 2013-évre szóló elismerések adományozását tartalmazó felhívást is.

Egyebek között elhanzott az emlékmű felállításával,valamint a 2013-évi Bányásznappal kapcsolatos tájékoztató, a Bányász Emlékházzal , a Reimann altáróval felmerült kérdések köre is.

 

2013.10.16-án tartotta következő testületi ülését az alapítvány kuratóriuma. 

Első napirendi pontként , a 2013 évi beérkezett pályázatok elbírálására került sor. A beérkezett pályázatokból 11 pályázat került elfogadásra,a támogatás összegének meghatározásával. / a támogatott pályázatok listája a DSZKA honlapján megtalálható/    A kuratórium egyebek között a következő témákat tárgyalta:

- a 2013 évi Bányásznapi események,rendezvények tapasztalatai,  a Dorogon most avatott  Bányász  emlékmű megóvását szolgáló intézkedések.                                                                               

- a Lencsehegyi bányaszerencsétlenség 25. évfordulója kapcsán történő megemlékezés

-2014.02.17. az alapítvány létrehozásának 20.évfordulója alkalmából történő megemlékezés,rendezvény megtartása.

 

 2014.05.17-én megtartotta következő ülését az alapítvány kuratóriuma.                                                     

 A kuratórium megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2013.évi Költségvetési beszámolóját,a Mérlegbeszámolót és a Közhasznú jelentést. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta a 2014.évi Költségvetés tervezetét.

Elfogadásra került az alapítvány 2014.évi pályázati felhívása és az elismerések adományozását tartalmazó felhívás is.

Egyebek között megtárgyalásra és elfogadásra  került a Dorogi Bányász Emlékmű kerítéssel és térfigyelő kamerával történő védelmének megvalósítása.

 

A következő Kuratóriumi ülésre 2014.11.07-én került sor.

Az alapítvány kuratóriuma megtárgyalta a 2014-évi beérkezett pályázatokat,majd meghozta azzal kapcsolatos végleges döntését. /  a döntés a DSZKA honlapján olvasható /

Tájékoztató hangzott el a Tokodaltárói Bányászkórus 85 éves évfordulója kapcsán,valamint a Sárisápi 50 éves Bányászat alkalmából megtartott Emléktábla avatás alkalmából megtartott rendezvényekről.

Értékelésre került a 64.Bányásznapi rendezvények lebonyolítása, a Dorogi Emlékmű "védelmében" megtett kerítés és térfigyelő kamera felállítása.

Elfogadásra került az a javaslat,hogy az alapítvány, az általa finanszírozott és megjelentetett Bányász könyvekből a bányász települések könyvtárainak 2-2 példányt juttasson el.

 

2015.04,15-én került sor a kuratórium következő ülésére.

A kuratórium megtárgyalta a 2014.évi költségvetés teljesítését,valamint meghallgatta a felügyelőbizottság jelentését.Az elhangzott tájékoztatókat egyhangúlag tudomásul vette, elfogadta.

A 2015 évi pályázati felhívás is elfogadásra került,azzal a módosítással,hogy a pályázatra adható költség,támogatás összege makszimum 500 000 Ft lehet!

Oroszlányban Eu és Győzelemnapi megemlékezésre kerül sor, május 8-án,melyet az alapítvány, döntés alapján 50 000 Ft-tal támogat.

Szó került az emlékmű térfigyelő kamerával történt ellátásáról, Dr Csuha József emlékmű avató beszédének megjelentetéséről, az alapítvány közhasznúságának megszüntetéséről,valamint a szakmai kirándulással kapcsolatos tennivalókról.

A Kuratórium jelenlévő tagjai az elhangzottakat tudomásul vették,azokat egyhangúlag elfogadták!